Menu

Prabhupāda: Čaitanya Mahaprabhu hovorí ku všetkým áčaryom Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu a Śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda oni všetci sú nositeľmi príkazov Šrí Čaitanya Mahaprabua Tak skúste nasledovať túto cestu v stopách áčarjov potom život bude úspešný. Stať sa áčaryom nie je veľmi ťažké. Predovšetkým, musíte sa stať veľmi verným služobníkom svojho áčarju, nasledujte striktne to, čo hovorí. Skúste ho potešiť a šírte vedomie Krišny. To je všetko. Nie je to vôbec ťažké. Snažte sa nasledovať inštrukcie svojho duchovného učiteľa a rozširujte vedomie Krišny. To je príkaz Pána Čaitanyi.

   āmāra ajñāya guru hañā tāra’ ei deśa
   yāre dekha tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa

   (CC Madhya 7.128)

“Nasledovaním môjho príkazu sa staneš guruom.” A keď striktne nasledujeme systém áčarjov, a snažíme sa čo nejlepšie rozširovať Krišnove inštrukcie. Yāre dekha tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa (CC Madhya 7.128). Existujú dva druhy Krišna-upadéša. Upadéša znamená inštrukcia, pokyn. Inštrukciu, ktorú dal Krišna, to je tiež Krišna-Upadéša. a inštrukcia týkajúca sa Krišny, to je tiež Krišna-Upadéša. Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. A “Kṛṣṇa viṣayā upadeśa” , to je tiež Krišna-Upadéša. Bāhu-vrīhi-samāsa. To je spôsob, ako analyzovať gramatiku Sanskritu. Takže Krišna-upadéša je Bhagavad-gíta. On priamo dáva inštrukciu. Takže ten, kto káže Krišna-upadéša, jednoducho opakujte, čo povedal Krišna, a tak sa stanete áčarjom. Nie je to vôbec zložité. Všetko je tam uvedené. My musíme jednoducho opakovať ako papagáj. Nie tak celkom ako papagáj. Papagáj nerozumie významu, on jednoducho vibruje – len vydáva zvuk. Ale vy by ste mali rozumieť tiež významu; ako to inak možete vysvetliť iným? Takže my chceme šíriť vedomie Krišny. Jednoducho sa pripravte k veľmi peknému opakovaniu Krišnových inštrukcií, bez akéhokoľvek zcestného výkladu. Potom, v budúcnosti….povedzme, že teraz máte desať tisíc, Budeme expandovať na sto tisíc. To je potrebné. A potom zo sto tisíc na milión, A z miliónu, na desať miliónov.

Oddaní: Hariból. Jaya!

Prabhupāda: Takto nebude žiadny nedostatok áčaryov, a ľudia pochopia Krišnovo vedomie veľmi ľahko. Tak to zorganizujte takýmto spôsobom. Neduďte falošne pyšní. Postupujte podľa áčarjových pokynov a pokúste sa zdokonaliť, vyzrieť. Potom to bude veľmi jednoduché bojovať proti máyi. Áno, áčarjovia, oni vyhlásili vojnu proti aktivitám máyi.