Menu

Príspevky

Môžete prispievať buď jednorázovo alebo v pravidelných mesačných intervaloch. Pre pravidelných prispievateľov chystáme členstvo v Šástra Dáne a s tým spojené (nielen duchovné) výhody. Môžete sa tiež stať správcom stojanu na knihy.

Na stránke chceme uverejňovať mená prispievateľov a ich príspevky a kto chce byť anonymný, napíšte to prosím do poznámky, aby sme ho proti jeho vôli neuverejnili.

Prispevať sa dá týmito spôsobmi:

a) Bankovým prevodom

číslo účtu: IBAN SK36 1100 0000 0029 3629 0251

Ak pošlete príspevok na tento účet, napíšte do poznámky Šástra Dána.

b) Šekom

na rovnaké číslo účtu (na požiadanie zašleme predtlačené šeky)

c) Hotovosť

V prípade bezhotovostného príspevku nás prosím informujte.
Mimo finančný obnos môžete na Šástra Dánu prispieť taktiež čokoľvek iné hodnotné.