Menu

  Lorem ipsum dolor sit amet

  Traveling

  Priama distribúcia

  Prospech získava každý, kto sa akokoľvek zapojí. Tí, čo knihy dostanú a aj tí, čo ich rozdávajú alebo distribúciu podporujú. Keď ľudia čítajú tieto knihy, získavajú prospech, a tí, ktorí podporujú distribúciu, sa priamo účastnia kazateľskej misie Šrí Čaitanju Maháprabhua a Šríly Prabhupádu. Takáto pomoc zvýši distribúciu kníh, čo je najprospešnejšia činnosť pre celé ľudstvo.

  Znázornené body na mape ukazujú miesta (knižnice, školy, nemocnice, väznice a pod.), kde sme doposiaľ rozmiestnili knihy Šrílu Prabhupádu.

  Prednáška na katedre

  Včera sme boli na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. …

  Novoročná dodávka

  Na začiatku tohto roka sme do šástradany dostali opäť už po niekoľký krát dar v podobe kníh od dlhoročného dodávateľa …

  Novoročná zásielka

  S nástupom nového roku sme nastúpili aj my a posielame prvú novoročnú zásielku …