Aktuálna udalosť }
Posolstvo pre všetkých

Posolstvo pre všetkých

Po dlhšej odmlke sme sa opäť zapojili aj s vašou pomocou do rozdávania milosti v podobe kníh Šrílu Prabhupádu. (more…)

Nový príspevok : H.H. Kadamba Kanana Svami (€100), Martin Magda (€10)