Môj milý Krišna, som si istý, že keď tento transcendentálny odkaz prenikne do ich sŕdc, určite sa rozradostia a vyslobodia sa zo všetkých nepríjemných životných situácií. Šríla Prabhupáda

Sponzori

Príspevky a prispievatelia

Všetky knihy sú distribuované len vďaka kongregačním prispievateľom ŠÁSTRA DÁNY, ktorí porozumeli dôležitosti šírenia kníh Šríly Prabhupádu a aktívne sa do tohto programu zapájajú! Vďaka tomu môžu byť slovenské knižnice, školy, čajovne, a pod. naplnené knihami Šríly Prabhupádu a tak ich tam môžu ľudia čítať!

Designed by Freepik

Traveling

Priama distribúcia

Prospech získava každý, kto sa akokoľvek zapojí. Tí, čo knihy dostanú a aj tí, čo ich rozdávajú alebo distribúciu podporujú. Keď ľudia čítajú tieto knihy, získavajú prospech, a tí, ktorí podporujú distribúciu, sa priamo účastnia kazateľskej misie Šrí Čaitanju Maháprabhua a Šríly Prabhupádu. Takáto pomoc zvýši distribúciu kníh, čo je najprospešnejšia činnosť pre celé ľudstvo.

Znázornené body na mape ukazujú miesta (knižnice, školy, nemocnice, väznice a pod.), kde sme doposiaľ rozmiestnili knihy Šrílu Prabhupádu.

Knihy

Védska literatúra

Prabhupada

Šríla Prabhupáda

Mal šesťdesiatdeväť rokov, bol sám a nemal prakticky žiadne hmotné zázemie. Jeho bohatstvom bolo duchovné poznanie a oddanosť, ktoré boli zdrojom jeho nevyčerpateľnej sily a inšpirácie.